บริการของเรา

**TRANG** กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี

**TRANG** กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดุหุนสามัคคี ตั้งอยุู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อหิน อ.สิเกา จ.ตรัง ผลิตจักสานเตยปาหนัน อาทิ กระเป๋า หมวก เสื่อ ฯลฯ โทร.0817775557

(Visited 1 times, 1 visits today)