บริการของเรา

เร่งรัดการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

เร่งรัดการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนางอนุรีย์ ปาติปาเลส พร้อมด้วย นางสาวรัชฎ์รมัย  สายาลักษณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   ร่วมติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลบ้าหวี ตะเสะ และหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง  โดยมี นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอ และนางสาวปรีดา พรสุขนิมิตกุล เจ้าหน้าที่รับผิดชอบร่วมติดตามตรวจสอบข้อมูลหนี้ค้างชำระ

(Visited 1 times, 1 visits today)