บริการของเรา

เตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปี 2560

เตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปี 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 มิ.ย.60 นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการฯ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกหมู่บ้านสนเทศการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับเขตตรวจราชการที่ 7 ประจำปี 2560 ณ บ้านลำขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)