บริการของเรา

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านต้นปรง หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านต้นปรง หมู่ที่ 1 ตำบลวังมะปรางเหนือ

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนางอลิสรา  สหวิศิษฏ์ พัฒนาการอำเภอวังวิเศษ และพัฒนากรรับผิดชอบตำบลวังมะปรางเหนือลงพื้นที่บ้านต้นปรง หมู่ที่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ เพื่อให้การต้อนรับ นายสุธน บุญประสงค์ รองผู้ว่าการระบบส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมชมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านต้นปรง พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาทในการปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)