บริการของเรา

สพอ.วังวิเศษ ทำสัญญากับผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

สพอ.วังวิเศษ ทำสัญญากับผู้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

10 ส.ค. 60 นางอลิสรา สหวิศิษฐ์ พัฒนาการอำเภอวังวิเศษ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดทำสัญญากู้เงินโครงการเงินอุดหนุนและเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีนายชนพัฒน์ สุนทรกิจจาภรณ์ เจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมแนะนำการจัดทำสัญญาฯ ณ ศาลาประชาคม อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)