บริการของเรา

ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560

ประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง พบปะและมอบหมายภารกิจแก่ผู้นำหมู่บ้านในการมานำเสนอผลการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2560 โดยมี นายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานร่วมประเมินผลการพัฒนา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)