บริการของเรา

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดตรัง

วันเสาร์ที่( 17 มิ.ย.) เวลา 09.00 น. นางสาวกรวัลล์ ทองบุรี พนักงานพัฒนากองทุนหมุ่บ้านชำนาญการ สทบ. สาขา 10 ประจำจังหวัดตรัง จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองจังหวัดตรัง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้าน ในการจัดเก็บข้อมูลประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านฯ และ โครงการ เพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทาง ประชารัฐ ประจำปี 2560 จำนวน 766 กองทุน (ระหว่างวันที่ 1-20 ก.ค.60) ณ ห้องสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)