บริการของเรา

บ้านควนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี

บ้านควนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี

“ผ้าทอนาหมื่นศรีเลื่องลือ ขึ้นชื่อพระนอนวัดหัวเขา วัฒนธรรมเก่าประกวดลูกลม ถ้ำงามน่าชมเขาช้างหาย ผู้คนมากมายหลายวัฒนธรรม” ประวัติบ้านควนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง เดิมชื่อว่า บ้านหนองหวัน ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งมานานกว่า 100 ปี ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในยุคพระยารัษฎานุประดิษฐ์เป็นเจ้าเมืองตรัง นับเป็นรุ่นพ่อของคนอายุ 80 กว่าปี ปัจจุบันได้แก่ ทวดทอง (ต้นตระกูลทองแป้น) ทวดเอียด (ต้นตระกูลช่วยเมือง) และทวดเอียด (ต้นตระกูลคงฉาง) สมัยก่อนที่ดินเป็นป่าทึบ มีต้นไม้สูงใหญ่หากใครเข้าไปจะเดินหลงทางได้ แต่ถ้าเดินทะลุป่าออกมาจะพบหนองน้ำ เรียกว่า หนองหวัน (ภาษาถิ่นใต้ หวันมาจากคำว่า ตะวัน ชื่อหนองหวันจึงหมายถึงหนองน้ำที่มองเห็นดวงตะวัน เมื่อมีการบุกเบิกถางป่าเพื่อสร้างบ้านเรือนในที่สูงซึ่งเรียกว่า ควน จึงเป็นที่มาของชื่อบ้านบริเวณนี้ว่า ควนหวัน ตามชื่อหนองน้ำ ครั้งเมื่อมีการสร้างวัดและโรงเรียนขึ้น ได้เรียกชื่อเป็นทางการว่า “บ้านควนสวรรค์” ระยะทางจากอำเภอเมืองตรังถึงชุมชนตำบลนาหมื่นศรี 15 กม. โดยมีแหล่งท่องเที่ยวภายในหมู่บ้านและบริเวณใกล้เคียง ถ้ำเขาช้างหาย กลุ่มทอผ้านาหมื่นศรี สระพรุลำเพ็ง วัดหัวเขา พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายยุทธนา ดำแก้ว โทร.0836917049

(Visited 1 times, 1 visits today)