บริการของเรา

จังหวัดตรังพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลจปฐ.ไปใช้ประโยชน์

จังหวัดตรังพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลจปฐ.ไปใช้ประโยชน์

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะ ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นในการสนับสนุนการจัดเก็บและนำข้อมูลจปฐ.ไปใช้ประโยชน์ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อบต.ละมอ อ.นาโยง เทศบาลตำบลคลองเต็ง อ.เมืองตรัง และเทศบาลตำบลควนกุน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทีมงานให้การต้อนรับ หลังจากนั้นเยี่ยมกลุ่มผลิตของชำร่วยจากวัสดุเหลือใช้สมาชิกเป็นผู้สูงอายุว่างงาน ตกเกณฑ์จปฐ.ปี59 ข้อ22 ณ บ้านหาญเพ ม.7 ต.ละมอ อ.นาโยง

(Visited 1 times, 1 visits today)