บริการของเรา

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ได้ลงตรวจเยี่ยม เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจแก่บุคลากร เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)