บริการของเรา

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดตรัง

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวอรษา โพธิ์ทอง ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 7 ลงพื้นที่คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ ณ บ้านลำขนุน หมู่ที่ 8 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยมีนายศิริพล พิพัฒน์รัตนเสรี นายอำเภอย่านตาขาวกล่าวต้อนรับ และนายหนูอิ่ม ปานนิล ผู้ใหญ่บ้านกล่าวสรุปผลการดำเนินงาน หลังจากนั้นเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ไร่นาสวนผสม บ้านลำขนุน

(Visited 1 times, 1 visits today)