บริการของเรา

จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศาลาเทวดา หมู่ที่ 2 ต.เขาไม้แก้ว

จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านศาลาเทวดา หมู่ที่ 2 ต.เขาไม้แก้ว

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนางนงเยาว์ ทองสุข พัฒนาการอำเภอ และนายปัญจศักดิ์ มีแต้ม พัฒนากรตำบลเขาไม้แก้ว
ประชุมจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านศาลาเทวดา ม.2 ต.เขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยกลุ่มออมทรัพย์มีสมาชิกก่อตั้ง 56 คน เงินสัจจะสะสมเดือนแรก 12,000 บาท  โดยมีนายกฤษฎา อุ้ยกิ้ม ผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานกลุ่มฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)