บริการของเรา

จังหวัดตรังรประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560

จังหวัดตรังรประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560

นายสายัณห์ อินทรภักดิ์ ประธานคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จังหวัดตรัง มอบหมายนายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดรัง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)