บริการของเรา

การจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกลางเหนือ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา

การจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกลางเหนือ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา

นายสุริยะ กิติบุญญา พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายนางศิริรัตน์ ไพสมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ติดตามการจัดทำบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ฯ บ้านกลางเหนือ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านกลางเหนือ ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง โดยมีนางเกษร แสงประสิทธิ์ พัฒนาการอำเภอรัษฎา พร้อมด้วยพัฒนากร และทีมงาน ผู้ใหญ่สมนึก ธรรมกิจ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านกลางเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ

(Visited 1 times, 1 visits today)