บริการของเรา

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมอาชีพกลุ่มปาเต๊ะเพ้นท์

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีส่งเสริมอาชีพกลุ่มปาเต๊ะเพ้นท์

คุณฟารีด๊ะ ปิริยะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และคุณปวีณา ท่าสว่าง นักวิชาการพัฒนาชุมชน งานเครือข่ายสัมพันธ์ สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มปาเต๊ะเพ้นท์ กลุ่มสตรีที่ใช้งบจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ บ้านสามแยก ม.5 ต.ท่าข้าม และบ้านทุ่งมะขามป้อม ม.6 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)