บริการของเรา

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SSG

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน SSG

นางนิรมล จำเนียรกิจ พัฒนาการอำเภอปะเหลียน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน Smart Saving Group โดยมีนางศิริรัตน์ ไพสมบูรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นวิทยากร ณ บ้านลิพัง หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 

 

 

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)