ลิ้งค์

This post is also available in: English (อังกฤษ)

หน่วยงานภายนอก (ส่วนภูมิภาค)

ระบบจองห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

ตรวจสอบสถานะห้อง
– https://calendar.google.com/calendar/u/0?cid=bWpobDRrN2dtNGJoNmZva2tqODl2MGc5bTRAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ
ลงทะเบียนจองห้องประชุม
– https://forms.gle/nTtcKx8nQ6D9Dk95A
ตรวจสอบการจอง
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lnRUyyT1svtRVLKnZxAP_su9DJ7ReC1sKRZxybM0oAw/edit?usp=sharing

(Visited 11 times, 1 visits today)