ภาพกิจกรรม

26 มกราคม 2561 นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

26 มกราคม 2561 นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2561

(Visited 1 times, 1 visits today)