ภาพกิจกรรม

วันนี้(23 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หนก./ฝ่าย/นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนา ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ผ่านทางทีวี พช. รับทราบ นโยบาย ข้อสั่งการ

วันนี้(23 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หนก./ฝ่าย/นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนา ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ผ่านทางทีวี พช. รับทราบ นโยบาย ข้อสั่งการ

(Visited 1 times, 1 visits today)