คลังเก็บ: ภาพกิจกรรม

วันนี้ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะทำงานตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ)ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

วันนี้(23 ม.ค.61) เวลา 09.00 น. นายสราวุธ แสงประสิทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หนก./ฝ่าย/นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนา ชุมชน ครั้งที่ 1/2561 ผ่านทางทีวี พช. รับทราบ นโยบาย ข้อสั่งการ