ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

พช.ตรัง จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ประจำปี 2565

@พช.ตรัง จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ประจำปี 2565
วันที่ 17 ตุลาคม 2565 นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 ณ ห้องภัชรัตน์ โรมแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง แก่หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 จำนวน 10 หมู่บ้าน และปี 2565 จำนวน 12 หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งสิ้น 22 หมู่บ้าน/ชุมชน มีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ข้าราชการ เอกชน สื่อมวลชน และผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมพิธีฯ
ในการนี้ นายธรรมกร ลีลาวรกุล พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ณ ห้องภัชรัตน์ โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
งานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง ประจำปี 2565 ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1)พิธีถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธีฯ
2)พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง โดยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธีฯ
3)การมอบนโยบาย และวัตถุประสงค์การดำเนินกิจกรรมฯ โดยนายธรรมกร ลีลาวรกุล พัฒนาการจังหวัดตรัง
4)การบรรยายในหัวข้อ “ แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน” โดยนายวิชาญ สังฑนาคินทร์ กรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง และนำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดในรอบปีที่ผ่านมา โดยนายสวัสดิ์ ขุนนุ้ย ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดตรัง
5)พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานฯให้กับประธานหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 22 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธีฯ
6)พิธีมอบรางวัลกิจกรรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 15 รางวัล โดยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธีฯ
7)พิธีปล่อยขบวนแถวอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน กลับสู่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานในพิธีฯ
“60 ปี กรมการพัฒนาชุมชน สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”
@ภาพ/ข่าว : สารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
(Visited 1 times, 1 visits today)