ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ย่านตาขาว ดำเนินจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน

สพอ.ย่านตาขาว ดำเนินจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาพัฒนาชุมชน

สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
📝สพอ.ย่านตาขาว ดำเนินการติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาวปวินทกานต์ แก้วเพ็ง ม.10 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
📝วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายสมนึก ธูปหอม นายอำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยนางสาวสินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาอำเภอย่านตาขาว, นายวิระ แก้วเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปียะ, ผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะเปียะ, เจ้าหน้าที่ส่วนราชการในพื้นที่ตำบลเกาะเปียะ, ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตำบลเกาะเปียะ, นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินการติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” แปลงครัวเรือนต้นแบบ นางสาวปวินทกานต์ แก้วเพ็ง ม.10 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้
-ปล่อยพันธุ์ปลาทับทิมและพันธุ์ปลานิล
-ปลูกต้นขนุนทองทวีโชค
-ปลูกพืชสมุนไพรช่วยเพิ่มภูมิต้านทานการแพร่ระบาด COVID-19 (ต้นกระชายขาวและฟ้าทลายโจร)
นอกจากนี้ภายในแปลงครัวเรือนนางสาวปวินทกานต์ แก้วเพ็ง ม.10 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง มีการต้นไม้ครบทั้ง 5 ระดับ (สูง/กลาง/ต่ำ/เรี่ยดิน/ใต้ดิน) และมีพืชสมุนไพรช่วยเพิ่มภูมิต้านทานการแพร่ระบาด COVID-19 หลายชนิด พร้อมเป็นศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” สามารถให้คนในชุมชนและคนภายนอกได้มาศึกษาเรียนรู้ พร้อมทั้งสร้างอาชีพและรายได้ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ให้แก่ครัวเรือน สามารถสร้างรายได้ 1 ไร่ 100,000 บาท ตามเป้าหมายของกรมการพัฒนาชุมชน
🌳🌈🌳สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ
📷 ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง EP. 258

(Visited 1 times, 1 visits today)