ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ย่านตาขาว ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอย่านตาขาว ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

สพอ.ย่านตาขาว ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอย่านตาขาว ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

📢 สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
📝สพอ.ย่านตาขาว ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอย่านตาขาว ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
📝วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นายสมนึก ธูปหอม นายอำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนาชุมชนย่านตาขาว, ครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บริเวณบ้านพักนายอำเภอย่านตาขาว ที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยได้ทำการปลูก ต้นกระชายขาว ฟ้าทลายโจร กล้วยไร้เมล็ด แก้วมังกร มะพร้าว มะเขือ พริกชี้ฟ้า ศรีตรัง ส้มโอพันธุ์พิจิตร ฯลฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในสภาวะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
🌳🌈🌳สวนป่าโบราณ ชมม่านเมฆหมอก น้ำตกเต็มป่า ภูผาเทียมเมฆ
📷 ข่าวโดย…งานประชาสัมพันธ์ สพอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง EP. 264

(Visited 1 times, 1 visits today)