ข่าวประชาสัมพันธ์

@พช.ตรัง ประชุมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

@พช.ตรัง ประชุมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

>>วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายสริห์ หอมหวน พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายธรรมกร ลีลาวรกุล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววะดี จักรราช ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และคณะกรรมการกลั่นกรองกิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ได้ประชุมคัดสรรกิจกรรมฯ โดยผ่านทางเอกสาร และ คลิปวีดิโอ ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจัดส่งมา ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง
>>ทั้งนี้การประชุมคัดสรรครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาด โรคโควิด-19
@ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
(Visited 1 times, 1 visits today)