ข่าวประชาสัมพันธ์

โคก หนอง นา อำเภอรัษฎา

โคก หนอง นา อำเภอรัษฎา

โคก หนอง นา อำเภอรัษฎา 🌾
👨‍🌾 ขอบคุณ นายสุเทพ เมืองแก้ว ช่าง อบต. ควนเมาลงพื้นที่ตรวจดูการดำเนินการขุดบ่อเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ณ แปลงผู้เข้าร่วมโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล”
แปลงนายวิเชียร อายุสุข หมู่ที่ 4 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พื้นที่ขนาด 1 ไร่ สัดส่วน 1:1 สำเร็จเพิ่มอีก 1 แปลง👏👏👏👏สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้จริง 👍👍👍
(Visited 1 times, 1 visits today)