ข่าวประชาสัมพันธ์

โคกหนอง นา โมเดล” แปลงแรก(งบเงินกู้) ของตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน

โคกหนอง นา โมเดล” แปลงแรก(งบเงินกู้) ของตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียน🌾
ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย 12/05/2564 ขุด”โคกหนอง นา โมเดล” แปลงแรก(งบเงินกู้) ของตำบลท่าข้าม
ตามที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปะเหลียนได้ว่าจ้างผู้รับเหมาดำเนินการขุดสระ
ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
ดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตอนนี้ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อย
ในพื้นที่ ของนางสาวธวัลรัตน์ แซ่ตั้น ม.๑ ต.ท่าข้าม ตามแบบมาตรฐานกรม ขนาดพื้นที่ ๑ไร่ สัดส่วน1:2
(Visited 1 times, 1 visits today)