ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >>ตรวจรับงานจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง >>ตรวจรับงานจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.วังวิเศษ จ.ตรัง
>>ตรวจรับงานจ้างตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”
>>วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางดวงจันทร์ หมานละงู พัฒนาการอำเภอวังวิเศษ มอบหมายให้ นางปัทมา ดวงเพ็ชร พัฒนากรประจำตำบลอ่าวตง พร้อมด้วยนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อ.วังวิเศษ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับ
>>ในการลงพื้นที่ตรวจรับงานของครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 3 แปลง เพื่อตรวจรับงานจ้างให้ครบถ้วน ถูกต้องตามปริมาณงานขุด ดังนี้
1. แปลง นายวิชัย บุญช่วย ม.6 ต.อ่าวตง มีขนาดงาน 1 ไร่ อัตราส่วน 1:2
2. แปลง นายอาคม ครชาตรี ม.7 ต.อ่าวตง มีขนาดงาน 3 ไร่ อัตราส่วน 1:2
3. แปลง นายสมเกียรติ ชูแสง ม.14 ต.อ่าวตง มีขนาดงาน 1 ไร่ อัตราส่วน 1:2
(Visited 1 times, 1 visits today)