ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.นาโยงตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.นาโยงตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”

สพอ.นาโยงตรวจรับงานจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่”โคก หนอง นา โมเดล”
>>>วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายประโยชน์ สมศักดิ์ นายอำเภอนาโยง มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ตรวจรับงานจ้างตามโครงการฯ (งบเงินกู้) แปลงนางเจริญศรี ชุมศรี ม.8 ต. โคกสะบ้า ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1: 2 กรมการพัฒนาชุมชน ประเภทดินร่วนปนทราย
(Visited 1 times, 1 visits today)