ข่าวประชาสัมพันธ์

พช. อำเภอรัษฎา ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

พช. อำเภอรัษฎา ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

19 พฤษภาคม 2564
🎯พช. อำเภอรัษฎา ลงพื้นที่ตรวจรับแปลงโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
🖊 นาย อนันต์ พรหมเพียรพงษ์ นายอำเภอรัษฎามอบหมายให้ นางนงเยาว์ ทองสุข พัฒนาการอำเภอรัษฎา นายนุกูล สังฆรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ จังหวัดตรัง นายทิพรัตน์ จีนปาน ผู้อำนายการกองช่าง นายสุเทพ เมืองแก้ว นายช่างโยธาชำนาญการ อบต. ควนเมา นางสุธัญญา จารย์ปัญญา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) อำเภอรัษฎา ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับรูปแบบแปลงที่ดิน ตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”โคก หนอง นา “
👉พื้นที่ 1 ไร่ สัดส่วน 1:1
👉แปลงของ นายวิเชียร อายุสุข หมู่ที่ 4
👉ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา
และทำการดำเนินการตรวจรับพันธุไม้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา
(Visited 1 times, 1 visits today)