ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.กันตัง จ.ตรัง…ตรวจและส่งมอบงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 4 ตำบลโคกยาง

พช.กันตัง จ.ตรัง…ตรวจและส่งมอบงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 4 ตำบลโคกยาง

พช.กันตัง จ.ตรัง…ตรวจและส่งมอบงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” หมู่ที่ 4 ตำบลโคกยาง
>>-วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนิพัทธา รองเดช พัฒนาการอำเภอกันตัง มอบหมายให้นางอาภาศรี วรรณบวร พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลโคกยาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ช่างผู้ตรวจรับงาน ช่างผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง พร้อมครัวเรือนต้นแบบเป้าหมาย ติดตามตรวจสอบ และส่งมอบงานการดำเนินการขุดดิน-ถมดิน พร้อมพันธุ์พืช ตามแบบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลัก ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนองนา โมเดล” แปลงของนายสัมพันธ์ ยงประเดิม หมู่ที่ 4 ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ซึ่งมีพื้นทีดำเนินการ 1 ไร่ แล้วเสร็จตามรูปแบบที่กำหนด
(Visited 1 times, 1 visits today)