ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ร่วมการประชุมฯผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)กรมการพัฒนาชุมชน

พช.ตรัง ร่วมการประชุมฯผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)กรมการพัฒนาชุมชน

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาสารสนเทศงานพัฒนาชุมชนผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้อง War Room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้ระบบสารสนเทศงานพัฒนชุมชนซึ่งเป็นระบบข้อมูลสำคัญที่เอื้อให้การดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชนบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
#ทำตรังให้ดังกว่าเดิม

@ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)