ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน งวดงานที่ 1

พช.ตรัง ตรวจรับงานจ้างเหมาบริการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน งวดงานที่ 1

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564เวลา 10.00 น.
นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมายให้ นายธรรมกร ลีลาวรกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายนุกูล สังฆรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นายคำแหง ศรีปล้อง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และจ่าเอกพรพิทักษ์ ทองขาว นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ ร่วมตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมที่ 2 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด
โดยผู้แทนบริษัทสมารท์ โคตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้ส่งมอบงานจ้างประกอบด้วย
1.รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 3 เล่ม
2.แผ่น DVD ไฟล์รายงานสรุปผลการดำเนินงาน จำนวน 3 แผ่น
3.แผ่น DVD ไฟล์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 3 แผ่น
4. แผ่น DVD ไฟล์งานออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน20 ผลิตภัณฑ์ๆละ 1 แผ่น
5.ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 20 ผลิตภัณฑ์

จากการตรวจรับพัสดุดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามขอบเขตของงานจ้าง

#ทำตรังให้ดังกว่าเดิม

@ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)