ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

พช.ตรัง ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564

>วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมาย นายธรรมกร ลีลาวรกุล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และนางศิริรัตน์ ไพสมบูรณ์ นักวิชการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินกิจกรรมแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน สำหรับไตรมาส 3-4 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานด้านทุนชุมชน ร่วมรับฟังการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดตรัง
#ทำตรังให้ดังกว่าเดิม                                                                                                                                                                                        @ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)