ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดตรัง

พช.ตรัง ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดตรัง

พช.ตรัง ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดตรัง
>>วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศ การพัฒนาชุมชน นายธรรมกร ลีลาวรกุล ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววะดี จักรราช ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายชำนาญ รักนิ่ม ผอ.กลุ่มงานประสาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ร่วมประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาและยกระดับค่าคะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดตรัง ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบ Appliication Zoom ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
#ทำตรังให้ดังกว่าเดิม                                                                                                                                                                                        @ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)