ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ร่วมประชุมบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด OTOP ตรังยั่งยืน

พช.ตรัง ร่วมประชุมบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด OTOP ตรังยั่งยืน

@ พช.ตรัง ร่วมประชุมบูรณาการภาคีพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการตลาด OTOP ตรังยั่งยืน
>>วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมาย นางสาววะดี จักรราช ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ร่วมประชุมกับคณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กำหนดแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการตลาด สินค้า OTOP เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในระบบออนไลน์ และโซเซียลเน็ตเวิร์ก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
>>ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
#ทำตรังให้ดังกว่าเดิม @ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)