ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.ตรัง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

พช.ตรัง ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”
>>วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายชำนาญ รักนิ่ม ผอ.กลุ่มงานประสานและบริหารการพัฒนาชุมชน นางสาวรุ่งทิพย์ ฟองโหย พัฒนาการอำเภอหาดสำราญและนางเดือนเพ็ญ ศรีเกตุ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และร่วมทำความเข้าใจในประเด็นที่เกิดขึ้นหลังการทำสัญญา และการส่งหลักฐานการเบิกจ่าย แก่เจ้าหน้าที่การเงินประจำอำเภอ โดยมี นางสาวจารุณี พิณกลับ นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดตรัง ร่วมให้ความรู้และตอบปัญหาข้อซักถาม
>>ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
#ทำตรังให้ดังกว่าเดิม                                                                                                                                                                                        @ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)