ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง พัฒนาการจังหวัดเน้นย้ำมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19

พช.ตรัง พัฒนาการจังหวัดเน้นย้ำมาตรการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19

พช.ตรัง พัฒนาการจังหวัดเน้นย้ำมาตราการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19
>>วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสริห์ หอมหวล พัฒนาการจังหวัดตรัง เน้นย้ำข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง และสำนักงานพัฒนาอำเภอ ขอความร่วมมือไม่เดินทางออกนอกจังหวัดตรัง ในช่วงวันหยุดอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และให้ปฏิบัติตามมาตรการมาตราการเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดตรง ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ โดยให้ระบุเหตุผลความจำเป็นประกอบการพิจารณาอนุญาต #ทำตรังให้ดังกว่าเดิม @ภาพ/ข่าว โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)