ข่าวประชาสัมพันธ์

ชี้แจงลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ชี้แจงลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

“พัฒนาจังหวัดตรัง ให้ดังกว่าเดิม”
(at) วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง(at)
(@) นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี รก.แทนพัฒนาการจังหวัดตรัง ร่วมด้วยนางสาววะดี จักรราช ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และนายชำนาญ รักนิ่ม ผอ.กลุ่มประสานฯ ร่วมชี้แจงลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดตรัง เป้าหมาย ๑๑๖ คน…ฯลฯ

(@) Change For Good
(#)CDD #กรมการพัฒนาชุมชน
(#)พช. ตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)