ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอเมืองตรังเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

อำเภอเมืองตรังเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน

@ สพอ.เมืองตรัง >>> เมืองน่าอยู่ ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี
>> นายอำเภอเมืองตรังเป็นประธานเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนฯ
>> วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา11.00น. นายสราวุฒิ ธนาเจริญสกุล นายอำเภอเมืองตรัง เป็นประธานเปิดศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านโคกมะม่วง หมู่ที่ 11 ต.นาท่ามเหนือ โดยมี นางสาวสมศรี สุกใส พัฒนาการอำเภอเมืองตรัง กล่าวรายงานฯ
ในกิจกรรมดังกล่าวมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการศูนย์ฯ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม ในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียง
>>ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ สพอ.เมืองตรัง (EP 14/11)

(Visited 1 times, 1 visits today)