ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ร่วมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน และกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

พช.ตรัง ร่วมหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน และกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

“พัฒนาเมืองตรัง ให้ดังกว่าเดิม” 17 พ.ย.2563 นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง มอบหมาย น.ส.วะดี จักรราช ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน น.ส.จริยา คงตุก นว.พช.ชำนาญการ และ น.ส.ศ-รีจิตร เขมิยาทร ผู้แทนจาก สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง ร่วมประชุมกับ นางพนิดา คงเสน พัฒนาการอำเภอสิเกาและนางจิรารัตน์ ปรีชาหาญ นว.พช. ชำนาญการ ผู้นำ กลุม/องค์กร ม. 4 ม.และ ม.7 ต.ไม้ฝาด ณ ปากเมงพลาซ่า ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา เพื่อหารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน จัดทำแผนธุรกิจท่องเที่ยวชุมชน และกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ การจัดกิจกรรมแข่งขันพายเรือคายัค กิจกรรมปาร์ตี้ซีฟู้ด ส่งเสริมการท่องเที่ยวปลิง เป็นต้น โดยได้จัดทำปฎิทิน 12 เดือน 12 งานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน ต่อไป

(Visited 1 times, 1 visits today)