ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ร่วมประชุมการตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

พช.ตรัง ร่วมประชุมการตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

“พัฒนาเมืองตรัง ให้ดังกว่าเดิม”
พช.ตรัง ร่วมประชุมการตรวจราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
>>วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจ ราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 6 ได้เดินทางมาจังหวัดตรัง เพื่อติดตาม งานนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายขจรศักดิ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รองผุ้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และในการนี้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี ผอ.กง.สาร สนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมฯ มีสาระสำคัญ ( 6 ประเด็นหลัก 4 ประเด็นเน้นย้ำ) รายงาน ผลการดำเนินงานปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมพระยา รัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง
กลุ่มงานประสานฯ /ภาพ-ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)