ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “พริกไทยปะเหลียน” ครั้งที่ 2/2563 เพื่อชี้แจงผลการจำแนกความ แตกต่างของสายพันธุ์พริกไทยที่ปลูกในจังหวัดตรัง

ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “พริกไทยปะเหลียน” ครั้งที่ 2/2563 เพื่อชี้แจงผลการจำแนกความ แตกต่างของสายพันธุ์พริกไทยที่ปลูกในจังหวัดตรัง

“พัฒนาเมืองตรัง ให้ดังกว่าเดิม” (digital camera) พช.ตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ สินค้า “พริกไทยตรัง” >>>วันนี้(13 พ.ย.63) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้า “พริกไทยปะเหลียน” ครั้งที่ 2/2563 เพื่อชี้แจงผลการจำแนกความ แตกต่างของสายพันธุ์พริกไทยที่ปลูกในจังหวัดตรัง และนำเสนอผลการ ประชุมรับรองการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียน และคู่มือปฏิบัติการตรวจสอบ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สินค้า “พริกไทยตรัง” ในการนี้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี ผอ.กง.สารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดตรัง เข้าร่วมการประชุม ฯ ทั้งนี้ประธานได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังผลักดันผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

(Visited 1 times, 1 visits today)