ข่าวประชาสัมพันธ์

รักษาการพัฒนาการจังหวัดตรังร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 10/2563

รักษาการพัฒนาการจังหวัดตรังร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 10/2563

พช.ตรัง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 10/2563 >>วันนี้(12 พ ย 63 ) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ(กบจ.) ครั้งที่ 10/2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ในการนี้ นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี ผอ.กง. สารสนเทศการพัฒนาชุมชน รักษาราชการ แทนพัฒนาการจังหวัดตรัง เข้าร่วมมประชุมฯ ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง กลุ่มงานประสานฯ/ภาพ-ข่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)