ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด อำเภอหาดสำราญ

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด อำเภอหาดสำราญ

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
>> วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานอำเภอหาดสำราญ จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น 2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นตำบลตะเสะ และ 3.กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น (กลุ่มปลูกผัก ม.3 ต.ตะเสะ) โดยมีนางสาวรุ่งทิพย์ ฟองโหย พัฒนาการอำเภอหาดสำราญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหาดสำราญ และคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ/ตำบล ของอำเภอหาดสำราญ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะเสะ และที่ทำการกลุ่มฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)