ข่าวประชาสัมพันธ์

อำเภอย่านตาขาว…ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

อำเภอย่านตาขาว…ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

>> วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานอำเภอย่านตาขาว จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น 2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นตำบลหนองบ่อ และ 3.กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น (กลุ่มขนมทองม้วนสมุนไพร บ้านในควน ม.7 ต.ในควน)โดยมี น.ส.สินิทธิ์ ขวัญนิมิตร พัฒนาการอำเภอย่านตาขาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอย่านตาขาว ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.ในควน และคณะอนุกรรมการกลั่นกรองฯ ของอำเภอย่านตาขาว ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางบ้าน บ้านในควนอ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

(Visited 1 times, 1 visits today)