ข่าวประชาสัมพันธ์

สพอ.ปะเหลียน ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

สพอ.ปะเหลียน ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด

>> สพอ.ปะเหลียน ร่วมกิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
>> วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนายธรรมกร ลีลาวรกุล หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานอำเภอปะเหลียน จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น 2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่นตำบลทุ่งยาว และ 3.กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น คือกลุ่มผ้าปาเต๊ะเพ้นท์ บ้านทุ่งมะขามป้อม ม.6 ต.ทุ่งยาว
>>โดยมี นางนงเยาว์ ทองสุข พัฒนาการอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำ

(Visited 1 times, 1 visits today)