ข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

“ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี​ และยั่งยืน”
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ผู้นำต้องทำก่อน”
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (20 พ.ค.63) เวลา 08.30 น.) นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง/หนก./หนฝ. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัดตรัง ลงไปเก็บพืชผักช่วงผลผลิตเริ่มเติบโตและบางส่วนเก็บมากิน ได้แล้วปรุงเป็นอาหาร และแบ่งปันให้กับ อส. ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดตรังได้นำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในแปลงผักหลังบ้านพักคละกันหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง ตะไคร้ พริก มะเขือเปราะ กระเจี๊ยบ กวางตุ้ง มะกรูด ถั่วฝักยาว กระเพรา ฯลฯ ได้เข้าร่วมตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ผู้นำต้องทำก่อน เมื่อต้นเดือนเมษายน ให้ประชาชนได้มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่าย ในครัวเรือน และเตรียมความพร้อมให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ในภาวะวิกฤต รวมถึงนำไปวางในตู้ปันสุขเพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จากสถานการณ์โควิด-19

(Visited 1 times, 1 visits today)