ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง เดินหน้า ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

พช.ตรัง เดินหน้า ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”

พช.ตรัง เดินหน้า ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร”
วันนี้ (20พ.ค.63)เวลา14.00น.)สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรังโดยการนำของ นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นายหาญณรงค์ สงหนู พัฒนาการอำเภอเมืองตรัง นายชำนาญ รักนิ่ม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมกันจัดกิจกรรมขยายผล “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” จากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” (บ คือ บ้าน /ว คือ วัด /ร คือ โรงเรียน และร่วมต่อต้านโรคโควิด – 19 ณ วัดไร่พรุ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นวัดนำร่อง ของจังหวัดตรัง และจะขยายผลไปยังทุกพื้นที่ของจังหวัดตรัง เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และสามเณร นำไปประกอบอาหารในการดำรงชีวิตประจำวัน
นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้ขยายผลปลูกผักสวนครัวจากวัดสู่ชุมชน ตามหลัก “บวร” เพื่อส่งเสริมให้วัดมีส่วนร่วมในการปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ให้ทั่วถึงทุกภาคส่วน นำไปประกอบอาหารในการดำรงชีพในชีวิตประจำวันถือเป็นการลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้าน

(Visited 1 times, 1 visits today)