ข่าวประชาสัมพันธ์

พช.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

พช.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

“ตรังเมืองแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน”
พช.ตรัง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงานสำนักงานพัฒนา ชุมชนอำเภอ ในการดำเนินงานตามแผนงานโครงการยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563
วันนี้(19 พ.ค.2563) นายพงษ์ศักดิ์ คณะมะ พัฒนาการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย หนก.ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน และ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2563 ดังนี้
เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ. เมืองตรัง
เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.ย่านตาขาว
เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อ.หาดสำราญ
ประเด็นติดตาม 1. ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 กิจกรรมที่เป็นการฝึกอบรมให้ยืมเงินมาก่อน สำหรับกิจกรรมที่เป็นการ จัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย ให้แล้วเสร็จทุกกิจกรรม ในเดือนสิงหาคม 2563 2. การรายงานผล bpm เมื่อดำเนินกิจกรรม เสร็จสิ้นแล้วให้รีบรายงาน bpm ให้จังหวัดทราบ เพื่อจังหวัดจะได้ตรวจ สอบและคีย์ในระบบ bpm ของกรมการพัฒนาชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)