ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด อำเภอสิเกา

กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด อำเภอสิเกา

@สิเกา
>>พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ งามท้องทะเล เสน่ห์เกาะแก่ง แหล่งหอยตะเภา ภูเขาล้านปี
>> กิจกรรมคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด
>> วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุวิทย์ จันทร์มีศรี หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมที่ 1 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ติดตามผลการดำเนินงานอำเภอสิเกา จำนวน 3 กิจกรรม คือ
1.สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น
2.คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น (ตำบลบ่อหิน)
3.กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาสตรีดีเด่น (กลุ่มปลูกพืชผสมผสาน บ้านโตนใน หมู่ที่ 7 ต.กะลาเส)
>> โดยมีนางสาวสมศรี สุกใส พัฒนาการอำเภอสิเกา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล และกลุ่มอาชีพสตรีของอำเภอสิเกา ร่วมพาลงพื้นที่ให้การต้อนรับ และร่วมพิจารณาคัดเลือกตามโครงการดังกล่าว

(Visited 1 times, 1 visits today)